NL FR
Menu

Onze focus ligt steeds op het snel treffen van een minnelijke regeling en op het voeren van een snelle gerechtelijke procedure

Gratis factuurvoorwaarden

Het beschikken over degelijke factuurvoorwaarden is een eerste vereiste om op een efficiƫnte wijze achterstallen te kunnen invorderen. Deze factuurvoorwaarden kunnen door het kantoor De 3 advocaten worden opgesteld en u kan deze op eenvoudig verzoek gratis bekomen.

Minnelijk traject

U bezorgt ons uw schuldvorderingen/kopie van de facturen op ons kantoor, per post, fax of e-mail, waarna het kantoor De 3 advocaten onmiddellijk een aangetekende brief overmaakt aan de wanbetaler teneinde hem er van te overtuigen dat verder uitstel van betaling alleen maar geld kost. Bij particulieren wordt een betalingstermijn verleend van 15 dagen terwijl bij handelaars een betalingstermijn van 5 dagen wordt toegestaan. Voor zover er betwistingen worden gevoerd, zal het kantoor De 3 advocaten hierop vakkundig reageren nadat overleg is gepleegd met de cliƫnt.

Gerechtelijk traject

Indien geen minnelijke regeling kan worden bekomen binnen de 5 dagen voor handelaars of 15 dagen voor particulieren wordt de gerechtelijke procedure voorbereid. Het kantoor De 3 advocaten ontleedt de laatste jaarrekeningen van de debiteur en gaat onmiddellijk over tot dagvaarding tenzij er indicaties zijn van volledig onvermogen. Na dagvaarding wordt het incassodossier op de rol geplaatst van de Rechtbank en gefixeerd op een zitting, waarop een advocaat van het kantoor De 3 advocaten zal verschijnen. De debiteur kan de kosten beperken door voor de zitting zijn schuld nog te betalen zodat de zaak van de rol kan worden gehaald. Wordt er niet betaald, dan zal een advocaat van het kantoor De 3 advocaten vonnis vorderen, waarna bij ontvangst van het vonnis de gedwongen executie kan worden aangevat.

Na ontvangst van het vonnis kan loonbeslag, uitvoerend beslag op roerende goederen en onroerende goederen en beslag op bankrekeningen van de debiteur worden gelegd. Dit maakt dat de debiteur op dat ogenblik onder een vreselijke druk staat om te betalen.

Is dit geen oplossing dan rest er nog het ultieme drukkingsmiddel, zijnde het lanceren van een dagvaarding in faillissement wat meestal alles of niets is. Is de debiteur emotioneel nog niet klaar om de boeken neer te leggen, dan kan er in dit ultieme stadium nog dikwijls integrale betaling tussenkomen.

Contacteer ons