NL FR
Menu

Maximale druk op de debiteur

Het kantoor De 3 advocaten kan uw debiteur maximaal onder druk zetten. De dreiging van de Rechtbank is een onmiskenbaar gegeven dat een debiteur ertoe dikwijls aanzet om tot betaling over te gaan. Het leggen van bewarend beslag is een optie ingeval er aanwijzingen zijn van onvermogen van de debiteur. Snel en adequaat handelen, is de enige mogelijkheid om uw vordering nog te incasseren.

Snelle efficiënte en deskundige afhandeling

De individuele vennoten hebben sedert 1999 een uitzonderlijke expertise opgebouwd in incasso voor tal van nationale en internationale cliënten in de Europese Unie. Het succes van het kantoor is het gevolg van een doortastende aanpak waarbij telkens zeer kort op de bal wordt gespeeld. Hoe langer men wacht met het innen van facturen, hoe lager de kans op recuperatie wordt. Het kantoor De 3 advocaten is dan ook dusdanig uitgebouwd en gedigitaliseerd in zijn administratie dat onmiddellijk gehandeld wordt door het versturen van een ingebrekestelling dan wel door het lanceren van een dagvaarding. Van zodra een vonnis wordt bekomen, wordt met alle middelen de tenuitvoerlegging aangevat dewelke stipt wordt opgevolgd, waardoor de recuperatiegraad bij het kantoor De 3 advocaten uitzonderlijk hoog is.

Transparantie

Het kantoor De 3 advocaten voorziet transparantie door de cliënten steevast op de hoogte te houden van de evolutie van het dossier via briefwisseling en emailverkeer. Via de klantenlogin op de website kunnen incasso-dossiers online worden opgevolgd wat impliceert dat cliënten kunnen meekijken en zien dat het kantoor bijzondere inspanningen levert.

Contacteer ons